top of page

Xuất file in kỹ thuật số khổ lớn

Khi chuẩn bị file để in kỹ thuật số khổ lớn (banner, backdrop...) bạn cần lưu ý các tiêu chuẩn sau: Định dạng file

Tốt nhất nên xuất file PDF ở chế độ “High Quality Printing“. Trước khi xuất file cần phải chuyển tất cả chữ thành đối tượng (convert to outlines) và nhúng hình (embed images). Khi giao file cho nhà in cần gửi kèm file JPG hoặc bản in mẫu để đối chiếu nội dung.

Trong trường hợp không xuất được file PDF, bạn có thể gửi file gốc Photoshop, Illustrator hoặc InDesign với đầy đủ layers, links, fonts.

Độ phân giải

Độ phân giải của hình ảnh từ 72 – 125 dpi trên kích thước thật là đạt yêu cầu. Đối với công nghệ in kỹ thuật số hiện nay, nếu để độ phân giải của hình ảnh lớn hơn 125 dpi thì chỉ làm cho file nặng hơn mà chất lượng in không thay đổi.

Màu sắc

Màu sắc phải được thiết lập ở hệ màu CMYK. Khi chuyển từ hệ màu RGB sang CMYK thì màu sắc có thể bị thay đổi, vì vậy bạn cần kiểm soát bước này trước khi giao file cho nhà in.

Tràn xén File in kỹ thuật số có thể được thiết kế theo đúng kích thước thật, không cần tràn xén.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Chưa có thẻ nào.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page