top of page

1. Thay đổi yêu cầu hoặc nội dung file: 

Hãy gọi điện cho người bạn đang liên hệ càng sớm càng tốt để chúng tôi dừng quá trình sản xuất đơn hàng. Yêu cầu thay đổi chi tiết có thể gửi sau, chậm nhất là đến sáng hôm sau. Tùy vào thời điểm thay đổi, khách hàng sẽ chịu những khoản chi phí đền bù khác nhau.

  1. Thay đổi từ thời điểm sau khi gửi file đến trước công đoạn prepress: Chúng tôi hỗ trợ miễn phí.

  2. Thay đổi từ thời điểm sau công đoạn prepress đến công đoạn press: Khách hàng sẽ chịu chi phí cho công đoạn prepress đến press. Thời điểm giao hàng sẽ được thương lượng lại. Các chi phí bao gồm: xuất phim, ghi kẽm chi in lần đầu.

  3. Thay đổi từ thời điểm sau công đoạn press đến công đoạn postpress: Khách hàng sẽ chịu chi phí cho công đoạn từ prepress đến postpress. Các chi phí bao gồm: xuất phim, ghi kẽm, nguyên vật liệu, in, gia công.

  4. Trong trường hợp, sản phẩm không đúng với thỏa thuận trong đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí để in lại.

2. Hủy đặt hàng: 
Hãy gọi điện cho người bạn đang liên hệ càng sớm càng tốt để chúng tôi dừng quá trình sản xuất đơn hàng. Chúng tôi sẽ căn cứ thời điểm khách hàng hủy để tính các chi phí thiệt hại (tương tự trường hợp thay đổi nội dung file). Mọi trường hợp đều giải quyết trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ cân nhắc kỹ trước khi đặt hàng để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

3. Các mô tả trong đặt hàng sẽ là căn cứ để giải quyết những tranh chấp sau này. Tropika chịu trách nhiệm làm theo những điều đã cam kết trong Phiếu đặt hàng.

4. Màu xem trên máy tính cũng như bản proof không phải là căn cứ để duyệt màu. Màu xem trên máy tính và bản proof chỉ để khách hàng duyệt nội dung, bố cục và hình dung sản phẩm khi in sẽ như thế nào. Do có sự khác biệt về thiết bị in, loại giấy, mực, và các yếu tố khác nên màu sắc giữa sản phẩm chúng tôi in và sản phẩm mẫu khách hàng cung cấp sẽ có độ sai lệch. Chúng tôi chịu trách nhiệm kiểm soát để màu sắc nằm trong độ sai lệch cho phép.

5. Báo giá được ước tính theo chi tiết khách hàng cung cấp. Bảng báo giá có thể được điều chỉnh khi chúng tôi nhận được file thiết kế cuối cùng cũng như mẫu do khách hàng cung cấp hoặc thay đổi theo những yêu cầu của khách hàng.

6. Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin khách hàng cung cấp để in. 

bottom of page